UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

O Projekcie

Uczestnikami projektu jest 100 osób w wieku 25-64 lat, pracujących jako nauczyciele/ki i/lub pedagodzy w szkole gimnazjalnej i/lub ponadgimnazjalnej oraz pracujące lub zamieszkujące na obszarze woj. Podkarpackiego, które z własnej inicjatywy są zainteresowane zdobyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem kwalifikacji.
W ramach projektu Uczestnicy wezmą udział w jednym z dwóch oferowanych kompleksowych kursów.

Harmonogram dot. Kursu: doradztwo edukacyjno-zawodowe GR 2

22 kwiecień 2014

docKurs: doradztwo edukacyjno-zawodowe Gr 2

Kurs: coaching w edukacji - Harmonogramy na pozostałe grupy

07 kwiecień 2014

Szanowni Państwo informujemy o zamieszczeniu harmonogramów dla grupy trzeciej w Rzeszowie oraz dla grupy czwartej w Mielcu.

 

docHarmonogram dla grupy 3

docHarmonogram dla grupy 4

Zaktualizowane dokumenty rekrutacyjne

06 kwiecień 2014

Szanowni Państwo

Informujemy, że od dnia 7 kwietnia 2014r. w zakładce do pobrania będą dostępne zaktualizowane dokumenty rekrutacyjne uwzględniające rozszerzoną grupę docelową.

Zgoda WUP w Rzeszowie na rozszerzenie grupy docelowej!

06 kwiecień 2014

W dniu 04 kwietnia 2014 r., uzyskaliśmy zgodę Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie na rozszerzenie grupy docelowej. W związku z powyższym, od dnia 7 kwietnia 2014 r., możemy kwalifikować nie tylko nauczycieli i pedagogów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych ale także pracowników placówek i instytucji określonych w art. 2 pkt. 3-5, 7 i 10 Ustawy o systemie oświaty.

Zgodnie z Ustawą o systemie oświaty w projekcie mogą uczestniczyć również pracownicy następujących placówek i instytucji:

  • placówki oświatowo-wychowawcze, w tym szkolne schroniska młodzieżowe, umożliwiające rozwijanie zainteresowań i uzdolnień oraz korzystanie z różnych form wypoczynku i organizacji czasu wolnego;
  • placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego, umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych;
  • placówki artystyczne - ogniska artystyczne umożliwiające rozwijanie zainteresowań i uzdolnień artystycznych;
  • poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne udzielające dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a także pomocy uczniom w wyborze kierunku kształcenia i zawodu;
  • młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze oraz specjalne ośrodki wychowawcze dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania, a także ośrodki umożliwiające dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku, o którym mowa w art. 14 ust. 3, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki;
  • placówki zapewniające opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania;
  • biblioteki pedagogiczne.